Úvod > Fakulta >

Medzinárodná vedecká konferencia:" MANAŽMENT ORGANIZÁCIÍ V REÁLNOM A VIRTUÁLNOM PROSTREDÍ: PRÍLEŽITOSTI A VÝZVY VI."

Dátum: 6. 11. 2014
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia: 19:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Hotel Fugerov dvor Selce
Odborný gestor: EF UMB - KEMP - Ing. Ľuboš Elexa,PhD.
Hlavný cieľ: Výmena teoretických a praktických poznatkov o nových trendoch v manažmente organizácií, nadviazanie a prehĺbenie kontaktov s odborníkmi z domácich aj zahraničných inštitúcií.


Kategória: Konferencia s medzinárodnou účasťou
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:1. Nové prístupy k riadeniu pri riešení ekonomických dôsledkov kríz. 2. Nové trendy v manažmente a marketingu pri zabezpečovaní rozvoja podnikov v EÚ. 3. Rozvoj podnikania v podmienkach globálnej ekonomiky. 4. Sieťové podnikanie, budovanie klastrov a klastrové iniciatívy.
Ďalšie informácie-
 
Kontaktná osoba
Meno: Gabriela  Kormancová
Titul: Ing.,Mgr.,PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail: conference.kemp@gmail.com
Telefón: 048/446 2718
 
Zoznam priložených súborov

Pozvánka- 6.november_2014.pdf (11. 9. 2014 15:39:26)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: