Úvod > Fakulta >

Predajná výstava odborných publikácií vydavateľstva WOLTERS KLUWER

Dátum: 29. 9. 2014
Čas začiatku: 10:00
Čas ukončenia: 15:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - prízemie hlavnej budovy
Odborný gestor: Ing.Ladislav Klement,PhD. - prodekan pre rozvoj a vzťahy s verejnosťou
Hlavný cieľ: -
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:-
Tematické okruhy:-
Ďalšie informácie-
 
Kontaktná osoba
Meno: Ľuboslava Divoková
Titul:
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
luba.divokova
Telefón: 048 446 2132
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: