Úvod > Fakulta >

Determinanty sociálneho rozvoja: Vzdelávanie ako determinant rozvoja sociálneho podnikania– medzinárodná vedecká konferencia

Záštitu nad konferenciou prebral minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter.
 
Dátum: 6. 11. 2014 - 7. 11. 2014
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia: 13:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10
Odborný gestor: prof.,PaedDr.Gabriela Korimová,PhD.
Hlavný cieľ: Konferencia je výstupom projektu KEGA č. 037UMB-4/2013 Inovatívny študijný program Sociálna ekonomika a podnikanie,
riešeného na Ekonomickej fakulte UMB a na Inštitúte ekonomických vied EF UMB v rokoch 2013 a 2014


Kategória: Konferencia s medzinárodnou účasťou
Rokovací jazyk: slovenský
český
anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:- Vzdelávanie ako determinant trhu a medzitrhu práce – teória a prax - Vzdelávanie manažéra sociálneho podnikania na rôznych typoch stredných a vysokých škôl - Sociálna ekonomika a podnikanie – nový inovatívny a interdisciplinárny študijný program na vysokých školách doma a v zahraničí - Sociálny manažment a marketing - Sociálne podnikanie v sociálnej oblasti (manažér zariadení sociálnych služieb, care mananžér, case manažér) - Príklady dobrej praxe
Ďalšie informácie-
 
Kontaktná osoba
Meno: Erika Ľapinová
Titul: Ing.,PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
erika.lapinova
Telefón: 048/446 6222
 
Fotogaléria
 
Zoznam priložených súborov

Formal structure of the paper.doc (16. 9. 2014 10:55:03)
Invitation november 2014 EN.doc (16. 9. 2014 10:51:34)
Pozvanka november 2014.doc (16. 9. 2014 10:51:28)
Sablona prispevku.doc (16. 9. 2014 10:54:01)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: