Úvod > Fakulta >

8. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie s hlavnou témou:„10. výročie vstupu SR do EÚ: teória, politika a prax financií"

Dátum: 4. 11. 2014
Čas začiatku: 08:30
Čas ukončenia: 17:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - Aula Rotunda
Odborný gestor: prof. Ing. Marta Orviská,PhD.
Hlavný cieľ: Medzinárodná vedecká konferencia „10. výročie vstupu SR do EÚ: teória, politika a prax financií“ je pokračovaním pravidelných konferencií, ktoré už tradične organizujú Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici a Zastúpenie EK na Slovensku v spolupráci s partnermi. Cieľom konferencie je podporiť odbornú a akademickú diskusiu a výmenu poznatkov na aktuálne témy finančnej teórie, politiky a finančnej praxe v kontexte európskeho integračného procesu.
Kategória: Konferencia s medzinárodnou účasťou
Rokovací jazyk: slovenský
anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Rokovania v sekciách: A: Teória, politika a prax financií B: Inovácie a inovačná politika C: Vzdelávanie a výskum vo financiách
Ďalšie informácieTermín zaslania prihlášky spolu s abstraktom: 24. 10. 2014
 
Kontaktná osoba
Meno: Ján Huňady
Titul: Ing.,PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
jan.hunady
Telefón: +421 48 446 6313, +421 48 446 6312
 
Zoznam priložených súborov

Invitation_conference_TPPF_2014_1.pdf (8. 10. 2014 13:20:35)
Konferencia_sablona_prispevku.doc (26. 9. 2014 9:02:23)
Pozvanka_konferencia_TPPF_2014_1.pdf (8. 10. 2014 13:21:24)
PROGRAM _FINAL.pdf (5. 11. 2014 16:39:09)
Registration_Form_Conference_TPPF_2014.docx (26. 9. 2014 9:02:30)
Zavazna prihlaska_Konferencia_TPPF_2014.docx (26. 9. 2014 9:02:35)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: