Úvod > Fakulta >

SCIENTA IUVENTA 2015

Centrum rozvoja doktorandov v spolupráci s Ekonomickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a občianskym združením Ekonómia Vás pozývajú na 10. ročník medzinárodnej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov.
 
Dátum: 23. 4. 2015
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia: 17:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
Odborný gestor: doc. Ing. Vladimír Úradníček, Ph.D.
Hlavný cieľ: Prezentácia vedeckých výsledkov doktorandov.


Kategória: Konferencia s medzinárodnou účasťou
Rokovací jazyk: slovenský
český
anglický
Zhodnotenie:-
Tematické okruhy:Cestovný ruch, Ekonomika a manažment podniku, Verejná ekonomika a služby
Ďalšie informácie-
 
Kontaktná osoba
Meno: Peter Hronček
Titul: Ing.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica - CRD
E-mail:
peter.hroncek
Telefón: +421 48 446 2177
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: