Úvod > Fakulta >

Univerzitný informačný deň – Horizont 2020

Dátum: 20. 10. 2014
Čas začiatku: 11:00
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Centrum projektovej podpory
Miesto: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, Kuzmányho 1, Prednášková miestnosť č. 4
Odborný gestor: doc. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc., národná delegátka pre program Horizont 2020
Hlavný cieľ: Cieľom podujatia je informovať o možnostiach zapojenia do excelentných medzinárodných projektov a prezentovať skúsenosti z ich prípravy a implementácie.
Kategória: Kongres medzinárodný (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Rokovací jazyk:
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Program Horizont 2020: - o programe, - aktuálne výzvy, - vyhľadávanie partnerov a podávanie projektov, - skúsenosti s hodnotením projektov, - skúsenosti s podávaním a riešením projektov
Ďalšie informácie-
Web: http://www.umb.sk/umb/umbbb.nsf/page/Horizon_2020_Partners_Search
 
Kontaktná osoba
Meno: Ivana Kýpeťová
Titul: Mgr.
Organizácia: Centrum projektovej podpory UMB
E-mail:
ivana.kypetova
Telefón: +421 48 446 62 25
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: