Úvod > Fakulta >

Univerzitný Deň Kariéry 2014 - Prednáška Zuzany Záhradníkovej:"Nezamestnaný po škole? Nemusíš byť!"

Dátum: 7. 10. 2014
Čas začiatku: 12:45
Čas ukončenia: 13:35
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB Tajovského 10, Banská Bystrica - Slávnostná aula
Odborný gestor: Kariérne centrum UMB - Mgr. Michaela Palgutová, PhD.
Hlavný cieľ: -
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:-
Ďalšie informácie-
 
Kontaktná osoba
Meno: Michaela  Palgutová
Titul: Mgr,,PhD.
Organizácia: Kariérne centrum UMB Banská Bystrica
E-mail: michaela.palgutova@gmail.com
Telefón: 048/446 6412
 
Zoznam priložených súborov

plagat_zahradnikova_2.pdf (3. 10. 2014 11:57:18)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: