Úvod > Fakulta >

Univerzitný Deň Kariéry 2014 -Prednáška s Petrom Sasínom :"Pravdy a mýty o Prosperite"

Dátum: 7. 10. 2014
Čas začiatku: 14,30
Čas ukončenia: 15:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - poslucháreň P116 - hlavná budova
Odborný gestor: Kariérne centrum - Mgr.Michaela Palgutová,PhD.
Hlavný cieľ: -
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:-
Tematické okruhy:-
Ďalšie informácie-
 
Kontaktná osoba
Meno: Michaela Palgutová
Titul: Mgr.,PhD.
Organizácia: Kariérne centrum UMB Banská Bystrica
E-mail:
michaela.palgutova
Telefón: 048/446 6412
 
Zoznam priložených súborov

sasin_plagat.jpg (3. 10. 2014 11:57:34)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: