Úvod > Fakulta >

Prednáška+video podľa knihy M.Morrisa:"Čo nesmiete vedieť?"

Dátum: 16. 10. 2014
Čas začiatku: 14:00
Čas ukončenia: 15:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - poslucháreň P116- hlavná budova - I.poschodie
Odborný gestor: EF KEMP - doc.Ing.Dagmar Kokavcová,PhD.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
 
Kontaktná osoba
Meno: Dagmar Kokavcová
Titul: doc.,Ing.,PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
dagmar.kokavcova
Telefón: 048/446 2717
 
Zoznam priložených súborov

plagat_MORRIS_FINAL.pdf (6. 10. 2014 15:25:44)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: