Úvod > Fakulta >

Deň otvorených dverí FPVaMV UMB

Dátum: 29. 1. 2015
Čas začiatku: 09:30
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
Miesto: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Kuzmányho 1, Banská Bystrica
Odborný gestor: doc. PhDr. Peter Čajka, PhD.
Hlavný cieľ: Program:
9.30 – 10.00 – príchod záujemcov, prezencia vo vestibule FPVaMV UMB
10.00 – 10.45 – spoločné stretnutie a beseda s vedením FPVaMV UMB v Aule fakulty
10.45 – 12.00 – prezentácia študijných programov katedier, študovne, študentských organizácií a spolkov.

Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
český
anglický
nemecký
maďarský
poľský
ruský
francúzsky
španielsky
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:.
Ďalšie informácie.
Web: http://www.fpvmv.umb.sk/uchadzaci/den-otvorenych-dveri.html
 
Kontaktná osoba
Meno: Peter Čajka
Titul: doc. PhDr. PhD.
Organizácia: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
E-mail:
fpvmvumb
Telefón: 048/446 1225, 1237
 
Fotogaléria
 
Zoznam priložených súborov

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 12.11.2014.pdf (7. 10. 2014 14:34:09)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: