Úvod > Fakulta >

Prednáška Ing.Tomáša Plavca:"Obavy, možnosti a výzvy"

Dátum: 27. 10. 2014
Čas začiatku: 12:15
Čas ukončenia: 13:35
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - Aula Rotunda - nová budova
Odborný gestor: Doc.JUDr.Ing.Ján Šebo, PhD.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Ďalšie informáciePrednáša Ing. Tomáš Plavec - senior analytik TRIM Broker.
 
Kontaktná osoba
Meno: Michal Mešťan
Titul: Bc.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail: mestan.michal@gmail.com
Telefón: +42914275007
 
Zoznam priložených súborov

EFUMB_banner_01.png (13. 10. 2014 14:19:22)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: