Úvod > Fakulta >

Dni vedy a otvorených dverí na UMB

Dátum: 10. 11. 2014 - 14. 11. 2014
Čas začiatku:
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Rektorát
Miesto: Fakulty UMB
Odborný gestor: prof. PaedDr. Karol Görner, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom dňa otvorených dverí je umožniť záujemcom o štúdium vrátane širšej odbornej verejnosti navštíviť pracoviská fakulty a univerzitné pracoviská, dozvedieť sa osobne informácie o podmienkach štúdia, študijných programoch, prehliadnuť si univerzitné priestory a zúčastniť sa sprievodných podujatí. Odporúčame, aby väčšie skupiny študentov stredných škôl vopred ohlásili svoj príchod kontaktnej osobe na danom pracovisku.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Konferencie, workshopy, prednášky z oblastí prírodných vied, ekonómie, práva, psychológie, predstavenia umeleckých telies UMB.
Ďalšie informáciePodujatie je organizované v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku
Web: http://www.umb.sk/umb/umbbb.nsf/079876FC5A4F8965C1257D870042E9D9/$File/2014_Dni_vedy_na_UMB_brozura.pdf
 
Kontaktná osoba
Meno: Iveta Voskárová
Titul: Mgr.
Organizácia: Rektorát UMB
E-mail:
iveta.voskarova
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: