Úvod > Fakulta >

Študentská vedecká aktivita 2015

Medzinárodná študentská konferencia, na ktorej študenti prezentujú svoje práce z oblasti ekonomických a spoločenských vied, z oblasti aplikácie kvantitatívnych metód a informatiky, so zameraním sa na samostatnú vedeckú činnosť a prínos pre prax.
 
Dátum: 9. 4. 2015
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia: 16:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta, slávnostná aula
Odborný gestor: doc. Ing. Vanda Maráková, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom konferencie je zapojenie študentov do výskumnej činnosti, získanie nových podnetov pre rozvoj ekonomickej vedy a aplikovateľných poznatkov pre ekonomickú prax.Kategória: Konferencia s medzinárodnou účasťou
Rokovací jazyk: slovenský
český
anglický
francúzsky
Zhodnotenie:-
Tematické okruhy:ŠVA 2015 bude rozdelená do 7 sekcií: cestovný ruch; ekonomika a manažment podniku; financie, bankovníctvo a investovanie; kvantitatívne metódy a informatika; verejná ekonomika a regionálny rozvoj; spoločenské vedy a manažérske systémy (v Poprade)
Ďalšie informácie-
Web: http://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=376
 
Kontaktná osoba
Meno: Alena Dobrotová
Titul: Ing.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB
E-mail:
alena.dobrotova
Telefón: -
 
Fotogaléria
 
Zoznam priložených súborov

ŠVA vyhodnotenie_2015.docx (17. 4. 2015 15:25:15)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: