Úvod > Fakulta >

Prednáška+video podľa knihy M.N.Rothbarda: "Peniaze v rukách štátu"

Dátum: 27. 11. 2014
Čas začiatku: 14:00
Čas ukončenia: 15:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - poslucháreň P116 - hlavná budova - I.poschodie
Odborný gestor: EF KEMP - doc.Ing.Dagmar Kokavcová, PhD.
Hlavný cieľ: -

Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:-
Tematické okruhy:-
Ďalšie informácie-
 
Kontaktná osoba
Meno: Dagmar Kokavcová
Titul: doc.,Ing.,PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
dagmar.kokavcova
Telefón: 048/446 2717
 
Zoznam priložených súborov

final_rothbard.jpg (12. 11. 2014 15:36:17)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: