Úvod > Fakulta >

Stretnutie záujemcov o študijný program JOSZEF na Ekonomickej univerzite Viedeň

Dátum: 1. 12. 2014
Čas začiatku: 19:00
Čas ukončenia: 20:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Tour Club, Tr.SNP 53 Banská Bystrica
Odborný gestor: EF UMB - KOJK - Mgr.Viera Krešáková,PhD.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
 
Kontaktná osoba
Meno: Viera Krešáková
Titul: Mgr.,PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
viera.kresakova
Telefón: 048/ 446 2524
 
Zoznam priložených súborov

bližšie informácie.docx (18. 11. 2014 11:19:34)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: