Úvod > Fakulta >

Informačné stretnutie k študentským mobilitám na AR 2016/2017

informačné stretnutie k mobilitám študentov na štúdium aj stáže v zahraničí cez rozličné programy na AR 2016/2017
 
Dátum: 26. 11. 2015
Čas začiatku: 13:40
Čas ukončenia: 15:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Stará budova, Tajovského 10, 218, 2.posch.
Odborný gestor: Doc. Ing. Vanda Maráková, PhD.
Hlavný cieľ: prezentácia možností mobilít v zahraničí a podanie informácií ohľadne prihlasovania sa na mobilitu na AR 2016/2017Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
anglický
Zhodnotenie:.
Tematické okruhy:.
Ďalšie informácie.
 
Kontaktná osoba
Meno: Jana Prašovská
Titul: Mgr.
Organizácia: Referát mobilít študentov
E-mail:
jana.prasovska
Telefón: .
 
termín podávania prihlášok na mobility je neustále počas celého akademického roka ale najneskôr do 3/12/2015 na referáte medzinárodných vzťahov
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: