Úvod > Fakulta >

Diskusia s džezmanom PETROM LIPOM

Dátum: 24. 11. 2014
Čas začiatku: 17:45
Čas ukončenia: 19:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - Aula Rotunda - nová budova
Odborný gestor: KVEaRR - Ing.Mária Svidroňová, PhD.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
 
Kontaktná osoba
Meno: Mária Svidroňová
Titul: Ing.,PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
maria.svidronova
Telefón: 048/446 2311
 
Zoznam priložených súborov

Peter Lipa.jpg (21. 11. 2014 14:21:35)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: