Úvod > Fakulta >

VOĽBY kandidáta na dekana Ekonomickej fakulty UMB Banská Bystrica

Dátum: 2. 12. 2014
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia: 15:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - Slávnostná aula
Odborný gestor: Akademický senát - Ing. Elena Bogyová, CSc.
Hlavný cieľ: -
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:-
Ďalšie informácie-
 
Kontaktná osoba
Meno: Elena Bogyová
Titul: Ing., CSc.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
elena.bogyova
Telefón: 048/446 6328
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: