Úvod > Fakulta >

Prednáška:Starnutie obyvateľstva v EÚ: brzda alebo motor ekonomického rastu?

Prednášajúci: prof.Matouk Belattaf z Alžírska
 
Dátum: 10. 12. 2014
Čas začiatku: 15:30
Čas ukončenia: 17:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB - poslucháreň P-323 - hlavná budova
Odborný gestor: EF UMB - Katedra ekonómie
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: francúzsky
 
Kontaktná osoba
Meno: Jana Marasová
Titul: doc.,Ing.,PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
jana.marasova
Telefón: 048/446 2613
 
Zoznam priložených súborov

M. Belattaf 2014.docx (9. 12. 2014 9:33:48)
Photo Matouk BELATTAF.doc (9. 12. 2014 9:33:54)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: