Úvod > Fakulta >

Medzinárodné fórum: Demokracia v ohrození?

Dátum: 9. 12. 2014
Čas začiatku:
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Rektorát
Miesto: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB
Odborný gestor: doc. PhDr. Martin Klus, PhD., MBA
Hlavný cieľ: Cieľom fóra je hľadať odpovede na otázky príčin nárastu extrémizmu, jeho zdrojov a prejavov na Slovensku a v Európe a diskutovať o možnostiach, ako extrémizmu predchádzať a akými prostriedkami proti nemu bojovať.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:- Zdroje a príčiny nárastu extrémizmu na Slovensku a v Európe - Úloha štátu,samosprávy, občianskej spoločnosti a akademickej obce v boji proti extrémizmu Pracovné skupiny: - Ako vzdelávať mladých ľudí, aby neskĺzavali k extrémizmu - Úloha náboženstiev a ich vplyv na rozdeľovanie alebo spájanie spoločnosti? - Grassroot aktivity ako odpoveď na extrémizmus. Ako budovať efektívne občianske iniciatívy? - Štátne stratégie a politiky v boji proti extrémizmu na Slovensku
Ďalšie informácieKontakty: Koordinátorka konferencie – Csilla Droppová, csilla.droppova@stonline.sk Garant za UMB/FPVMV – Martin Klus, martin.klus@gmail.com Koordinátor platformy Nie v našom meste Radoslav Sloboda, radoslavml.sloboda@gmail.com
Web: http://www.umb.sk/umb/umbbb.nsf/page/Medzinarodne_forum_s_podtitulom__Demokracia_v_ohrozeni____
 
Kontaktná osoba
Meno: Martin Klus
Titul: doc., PhDr. PhD. MBA
Organizácia: UMB
E-mail: martin.klus@gmail.com
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tokarska Gabriela