Úvod > Fakulta >

Prax vo Švajčiarsku v zariadeniach cestovného ruchu

Dátum: 19. 2. 2015
Čas začiatku: 8:00
Čas ukončenia: 18:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Slávnostná aula
Odborný gestor: prof. Ing Peter Patúš, PhD
Hlavný cieľ: -
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:-
Ďalšie informácie-
Web: http://www.slovak-swisstourism.sk/
 
Kontaktná osoba
Meno: Peter Patúš
Titul: prof. Ing, PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB
E-mail:
peter.patus
Telefón:
 
Zoznam priložených súborov

Anmeldeformular (14. 1. 2015 11:55:14)
Oznam pre záujemcov (14. 1. 2015 11:55:04)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tokarska Gabriela