Úvod > Fakulta >

Deň otvorených dverí na Ekonomickej fakulte UMB

Dátum: 31. 1. 2015
Čas začiatku: 10:00
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - Slávnostná aula - hlavná budova - 2.poschodie
Odborný gestor: Doc.,Ing.Hussam Musa, PhD., Doc.Ing. Anna Vaňová,PhD.
Hlavný cieľ: POZVÁNKA
pre uchádzačov o štúdium bakalárskych a inžinierskych študijných programov
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Tematické okruhy:Program: 1.privítanie uchádzačov, 2. informácie o možnostiach štúdia na EF UMB, 3.informácie o prijímacích pohovoroch, prípravné kurzy na prijímacie pohovory, konzultačný deň, 4.diskusia, 5.prehliadka priestorov fakulty Ďalšie informácie -
 
Kontaktná osoba
Meno: Anna Vaňová
Titul: doc.,Ing.,PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
anna.vanova
Telefón: 048/446 2015
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: