Úvod > Fakulta >

KyČiHo: Mýtus racionálneho voliča (debata o knihe).

Ako (ne)funguje demokracia.

Demokracia je dnes všeobecne prijímaná ako jediná legitímna forma vlády. To však neznamená, že netrpí množstvom problémov. Ak sa chcete o nich dozvedieť niečo viac, tak určíte príďte na KyČiHo s Ing. Róbertom Chovanculiakom.
 
Dátum: 16. 2. 2015
Čas začiatku: 14:00
Čas ukončenia: 16:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB, Centrum rozvoja doktorandov
Odborný gestor: doc. Ing. Dagmar Kokavcová, PhD.
Hlavný cieľ: -
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:-
Ďalšie informácie-
 
Kontaktná osoba
Meno: Peter Hronček
Titul: Ing.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica - CRD
E-mail:
peter.hroncek
Telefón: +421 48 446 2177
 
Zoznam priložených súborov

Mytus racionálneho voliča.png (6. 2. 2015 10:50:15)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: