Úvod > Fakulta >

Medzinárodná vedecká konferencia Turistica Bistriciensis 2015 „Zdravotný cestovný ruch ako súčasný rozvojový trend“

Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela,
Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania Vás pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu Turistica Bistriciensis 2015 „Zdravotný cestovný ruch ako súčasný rozvojový trend“.
Konferencia sa koná pod záštitou rektora Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD.
 
Dátum: 14. 5. 2015
Čas začiatku: 08:00
Čas ukončenia: 18:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Banská Bystrica
Odborný gestor: prof. Ing. Marian Gúčik, PhD. - EF UMB - KCRa SS
Hlavný cieľ: Konferencia je určená vedeckej a odbornej verejnosti z domova a zahraničia.
Kategória: Konferencia s medzinárodnou účasťou
Rokovací jazyk: slovenský
český
anglický
Tematické okruhy:1. Rozvoj kúpeľníctva a kúpeľného cestovného ruchu na Slovensku a v zahraničí 2. Rozvoj wellness cestovného ruchu 3. Sociálny cestovný ruch a spoločensky zodpovedné správanie 4. Cestovný ruch – hybná sila ekonomiky a spoločnosti
Web: http://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=1020
 
Kontaktná osoba
Meno: Ľudmila Šmardová
Titul: Ing.,PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica - KCRaSS
E-mail:
ludmila.smardova
Telefón: +421 48 446 22 14
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: