Úvod > Fakulta >

Návšteva zahraničného hosťa - prof. Schaffahauser

Dátum: 31. 3. 2008
Čas začiatku:
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Britské štúdium MBA
Miesto: Ekonomická fakulta UMB B. Bystrica
Odborný gestor: KRRaVS + KOJK EF UMB, B. Bystrica - prof. Švantnerová
Hlavný cieľ:
Kategória:
Rokovací jazyk:
Zhodnotenie:
 
Kontaktná osoba
Meno:  
Titul:
Organizácia:
E-mail:  
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tomášiková Monika