Úvod > Fakulta >

Vedecký seminár 1 a 2

Pozývame učiteľov a študentov UMB na vedecký seminár s Fabriceom Thuriotom z Université de Reims Champagne-Ardenne, Francúzsko
 
Dátum: 23. 2. 2015 - 25. 2. 2015
Čas začiatku: 08:00
Čas ukončenia: 17:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: KOJK EF UMB, Tajovského 10, – ved. seminár 1, EKUŠ FF UMB Tajovského 50,ved. seminár 2
Odborný gestor: doc. PhDr. Ľudmila Mešková, PhD., KOJK EF UMB
Hlavný cieľ: Vedecký seminár Fabrice Thuriot „Reforma území vo Francúzsku a kultúrna politika vo Francúzsku“ (Université de Reims Champagne-Ardenne)
Kategória: Seminár s medzinárodnou účasťou
Rokovací jazyk: anglický
francúzsky
Tematické okruhy:reforma území a kultúrna politika vo Francúzsku
 
Kontaktná osoba
Meno: Ľudmila Mešková
Titul: doc.,PhDr., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica - KOJK
E-mail:
ludmila.meskova
Telefón: 048/ 446 2516
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: