Úvod > Fakulta >

Medzinárodná skúška z anglického jazyka - UNIcert® III

Dátum: 5. 5. 2015 - 12. 5. 2015
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia: 13:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB Banská Bystrica
Odborný gestor: PhDr. Mária Spišiaková, PhD.
Hlavný cieľ: Získanie medzinárodného jazykového certifikátu pre študentov EF UMB
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: anglický
Web: http://www.casajc.sk/?page_id=378
 
Kontaktná osoba
Meno: Mária Spišiaková
Titul: PhDr.,PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica - KOJK
E-mail:
maria.spisiakova
Telefón: 048/446 2511
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: