Úvod > Fakulta >

Workshop s marketingovým expertom, Ing. Borisom Deglovičom

Dátum: 9. 3. 2015
Čas začiatku: 10:40
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB Banská Bystrica
Odborný gestor: EF UMB KOJK - PaedDr. Marta Vránová, PhD.
Hlavný cieľ: Marketing predaj
Praktické skúsenosti s predajom – pre študentov Business Communication a 1COJ 2

Kategória: Workshop domáci (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:-
Tematické okruhy:-
Ďalšie informácie-
 
Kontaktná osoba
Meno: Marta Vránová
Titul: PaedDr., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica - KOJK
E-mail:
marta.vranova
Telefón: 0907 298 516
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: