Úvod > Fakulta >

Prednáška s workshopom: "Aké sú požiadavky a očakávania zamestnávateľov z oblasti hotelierstva a cestovného ruchu pri výbere svojich zamestnancov? "

KOJK – PaedDr. Marta Vránová, PhD.
Hotel Kaskády
 
Dátum: 13. 4. 2015
Čas začiatku: 12:15
Čas ukončenia: 13:35
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB Banská Bystrica- poslucháreň P115 - hlavná budova
Odborný gestor: KOJK – PaedDr. Marta Vránová, PhD.,KCR – Doc. Ing. Jana Kučerová, PhD.
Hlavný cieľ: Prezentácia skúseností a poznatkov riaditeľky Hotel&Spa Resort Kaskády Ing. Kataríny Malovej
Absolventka EF UMB
Aké sú požiadavky a očakávania zamestnávateľov z oblasti hotelierstva a cestovného ruchu pri výbere svojich zamestnancov?Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:-
Tematické okruhy:Určené pre študentov CR predmetu Podnikanie v cestovnom ruchu
Ďalšie informácie-
Web: http://www.hotelkaskady.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Marta Vránová
Titul: PaedDr., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica - KOJK
E-mail:
marta.vanova
Telefón: 048/446 2517
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: