Úvod > Fakulta >

Prednáška Ing. Kerna - "Nemeckí investori na Slovensku"

Dátum: 8. 4. 2008
Čas začiatku: 9.25
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Britské štúdium MBA
Miesto: Ekonomická fakulta UMB, B. bystrica - slávnostná aula
Odborný gestor: KOJK EF UMB, B. Bystrica - Dr. Miková
Hlavný cieľ: Ing. Kern - vedúci Nemecko-slovenskej obchodnej komory
Kategória:
Rokovací jazyk:
Zhodnotenie:
 
Kontaktná osoba
Meno:  
Titul:
Organizácia:
E-mail:  
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tomášiková Monika