Úvod > Fakulta >

Konzultačný deň - prípravný kurz k prijímacím pohovorom

Dátum: 30. 5. 2015
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia: 14:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - Aula Rotunda - nová budova
Odborný gestor: KE EF UMB - PhDr. Marián Kika, PhD.
Hlavný cieľ: Skvalitniť prípravu uchádzačov o štúdium na EF UMB.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:.
Tematické okruhy:.
Ďalšie informácie.
 
Kontaktná osoba
Meno: Marián Kika
Titul: PhDr., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica - KE
E-mail:
marian.kika
Telefón: 048/ 4462654
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: