Úvod > Fakulta >

21. ročník medzinárodnej konferencie vedecko-výskumnej siete PGV, téma "Pre silnú Európu: renovácia ekonomických, podnikateľských, politických, územných a vzdelávacích štruktúr"

Réseau Pays du Groupe Visegrad, Grenoble, EF UMB KE
 
Dátum: 10. 9. 2015 - 11. 9. 2015
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia: 16:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB Banská Bystrica
Odborný gestor: doc.,Ing. Jana Marasová,PhD.
Hlavný cieľ: Medzinárodná vedecká konferencia (21. ročník)
Kategória: Konferencia s medzinárodnou účasťou
Rokovací jazyk: anglický
francúzsky
Zhodnotenie:-
Tematické okruhy:-
Ďalšie informácie-
 
Kontaktná osoba
Meno: Jana Marasová
Titul: doc.,Ing.,PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
jana.marasova
Telefón: 048/4462613
 
Zoznam priložených súborov

Accueil.docx (8. 7. 2015 10:50:35)
Appel a la communication.docx (8. 7. 2015 10:51:07)
Call for papers.docx (8. 7. 2015 10:52:06)
Conseils pour la rédaction.doc (8. 7. 2015 10:51:31)
Homepage.docx (8. 7. 2015 10:51:56)
Programme complet 01-09.docx (3. 9. 2015 13:58:58)
PV Terni en.docx (8. 7. 2015 10:51:46)
PV Terni fr.docx (8. 7. 2015 10:53:04)
Standard requirements.doc (8. 7. 2015 10:52:23)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: