Úvod > Fakulta >

Bezpečnosť, Extrémizmus, Terorizmus

medzinárodná vedecká konferencia, 23.–24. apríl 2015,
Ľvov, Ukrajina

 
Dátum: 23. 4. 2015 - 24. 4. 2015
Čas začiatku: -
Čas ukončenia: -
Usporiadateľ: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
Miesto: Ľvov, Ukrajina
Odborný gestor: FPVa MV
Hlavný cieľ: -
Kategória: Kongres medzinárodný (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Rokovací jazyk: slovenský
český
anglický
nemecký
poľský
ruský
Zhodnotenie:-
Tematické okruhy:-
Ďalšie informácie-
Web: http://www.eeda.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: - -
Titul: -
Organizácia: Lviv University of Business and Law
E-mail: bet.lvov.2015@eeda.sk
Telefón: -
 
Zoznam priložených súborov

BET-2015 Ukraina-Prihlaska.doc (12. 2. 2015 14:14:01)
BET-2015ukraina-Pozvanka.doc (12. 2. 2015 14:14:15)
Pokyny pre autorov príspevkov.doc (12. 2. 2015 14:15:06)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: