Úvod > Fakulta >

Večery nemeckého filmu: terorizmus a totalizmus

Večery nemeckého filmu
 
Dátum: 24. 2. 2015
Čas začiatku: 18:00
Čas ukončenia: 20:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Tajovského 51, FF, K 037
Odborný gestor: Thomas Edeling, nemecký lektor EF UMB
Hlavný cieľ: Sprostredkovanie medzinárodného dejepisu
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
anglický
nemecký
 
Kontaktná osoba
Meno: Thomas  Edeling
Titul: M.A. PhD.
Organizácia: KOJK, EF UMB
E-mail:
thomas.edeling
Telefón: 4462513
 
Zoznam priložených súborov

Film_2015_terrorismus.pdf (23. 2. 2015 9:57:22)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: