Úvod > Fakulta >

Pozvánka na prednášku prof. PhDr. Zuzany Malinovskej, CSc.

Dátum: 2. 3. 2015
Čas začiatku: 14:00
Čas ukončenia: 17:00
Usporiadateľ: Filozofická fakulta
Miesto: Vzdelávacie centrum Mateja Bela, tajovského 51
Odborný gestor: Mgr. Monika Zázrivcová, PhD.
Hlavný cieľ: Prednáška prof. PhDr. Zuzany Malinovskej, CSc., z Inštitútu romanistiky FF PU v Prešove s názvom "Rodina v románových transformáciách (na príklade francúzskej a quebeckej románovej tvorby)".
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
francúzsky
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:francúzska a quebecká románová tvorba
Ďalšie informácieprioritne určené pre študentov francúzskeho jazyka
Web: http://www.ff.umb.sk/o-fakulte/aktualne-oznamy/pozvanka-na-prednasku-prof-phdr-zuzany-malinovskej-csc-z-institutu-romanistiky-ff-pu-v-presove.html
 
Kontaktná osoba
Meno: Monika Zázrivcová
Titul: Mgr., PhD.
Organizácia:
E-mail:
monika.zazrivcova
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: