Úvod > Fakulta >

Informačné stretnutie pre študentov k stážam v Internationaler Bund v Nemecku - presunutý termín z 18.2.2015

Dátum: 5. 3. 2015
Čas začiatku: 12:00
Čas ukončenia: 13:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB, Tajovského 10, Banská Bystrica, poslucháreň P5
Odborný gestor: EF UMB - Katedra odbornej jazykovej komunikácie - Mgr. Viera Krešáková, PhD., referát Medzinárodných vzťahov
Hlavný cieľ: Informačné stretnutie študentov s pani Steiner o možnostiach praxe v Nemecku.
Kategória: Zahraničný prednášajúci
Rokovací jazyk: slovenský
 
Kontaktná osoba
Meno: Viera Krešáková
Titul: Mgr., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
viera.kresakova
Telefón: 048/446 2524
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tomášiková Monika