Úvod > Fakulta >

Workshop - Interkomprehenzia slovanských jazykov

Dátum: 4. 3. 2015
Čas začiatku: 10:40
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - učebňa U7 - nová budova
Odborný gestor: doc. Katarína Chovancová, PhD., doc. Ľudmila Mešková, PhD.
Kategória: Workshop domáci (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
ruský
 
Kontaktná osoba
Meno: Christoph Rosenbaum
Titul: M.A
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica - KOJK
E-mail:
christoph.resenbaum
Telefón: 048/446 2523
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: