Úvod > Fakulta >

Workshop - Interkomprehenzia románskych jazykov

Dátum: 10. 3. 2015
Čas začiatku: 13:50
Čas ukončenia: 15:10
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - učebňa U5 - nová budova
Odborný gestor: doc. Katarína Chovancová, PhD., doc. Ľudmila Mešková, PhD.
Kategória: Workshop domáci (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
Ďalšie informácieWorkshop bude prebiehať v slovenskom jazyku a bude venovaný talianskemu jazyku.
 
Kontaktná osoba
Meno: Janka Kubeková
Titul: Mgr, PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica - KOJK
E-mail:
janka.kubekova
Telefón: 048/446 2521
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: