Úvod > Fakulta >

Prednáška: "Vybrané formy platieb v medzinárodnom obchode“,

Prednášajúci: Róbert Gazdík, KIA Motors Slovakia
 
Dátum: 11. 3. 2015
Čas začiatku: 10:30
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB -poslucháreň P 219 - hlavná budova - 2.posch.
Odborný gestor: Ing.Mgr. Gabriela Kormancová, PhD.,
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
 
Kontaktná osoba
Meno: Gabriela Kormancová
Titul: Ing.,Mgr.,PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
gabriela.kormancova
Telefón: 048/446 2718
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: