Úvod > Fakulta >

Prednáška Petra Paľa, riaditeľa športového podujatia Volkswagen Slovakia Oravanman

Dátum: 23. 2. 2015
Čas začiatku: 12:15
Čas ukončenia: 13:35
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - poslucháreň P116 - hlavná budova
Odborný gestor: doc.Ing.Kristína Pompurová, PhD.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
 
Kontaktná osoba
Meno: Kristína Pompurová
Titul: doc.,Ing.PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
kristina.pompurova
Telefón: 048/446 2216
 
Zoznam priložených súborov

pozvánka na prednášku z praxe.docx (4. 3. 2015 10:47:18)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: