Úvod > Fakulta >

Vedecký seminár: Spolupráca regionálnej samosprávy a vysokých škôl pri rozvoji malého a stredného podnikania zakladaním start-up podnikov

Znižovanie negatívnej migrácie absolventov vysokých škôl je v súčasnosti jednou z hlavných priorít vybraných slovenských miest. Ako najvýraznejšia sa ukazuje negatívna migrácia v tých regiónoch, kam sa absolventi vysokých škôl po ukončení štúdia nevracajú alebo po štúdiu odchádzajú do iných miest pre nedostatočné spojenie obsahu študijných programov s podnikovou praxou. Jedným z riešení je intenzifikovať prepojenie medzi potrebami zamestnávateľov a obsahom študijných programov alebo vytvárať podmienky pre uplatnenie začínajúcich absolventov formou start-up podnikov.
 
Dátum: 6. 5. 2015
Čas začiatku: 9:00
Čas ukončenia: 13:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Mestský úrad v Poprade
Odborný gestor: EF UMB- Inštitút manažérskych systémov - Ing.Zuzana Závadská, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom vedeckého seminára je prezentovať možnosti a postupy zriaďovania start-up podnikov prepojením zamestnávateľov a ich potrieb, absolventov vybraných študijných programov a vysokých škôl pôsobiacich v danom regióne.
Kategória: Seminár domáci (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
 
Kontaktná osoba
Meno: Lenka Veselovská
Titul: Ing.
Organizácia: Ekonmická fakulta UMB Banská Bystrica - IMS Poprad
E-mail:
lenka.veselovska
Telefón: 052/426 2332
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: