Úvod > Fakulta >

Prednáška Mareka Zawartku: HOTEL OPERATIONS WITH A SPECIAL FOCUS ON THE SAFETY AND SECURITY OF PERSONS RESIDING IN HOTELS

Dátum: 3. 3. 2015
Čas začiatku: 09:05
Čas ukončenia: 10:25
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - poslucháreň P115 - hlavná budova
Odborný gestor: doc. Ing. Vanda Maráková,PhD.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: anglický
Zhodnotenie:
 
Kontaktná osoba
Meno: Vanda Maráková
Titul: doc.,Ing.,PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
vanda.marakova
Telefón: 048/446 2178
 
Zoznam priložených súborov

IMG_1138.JPG (6. 3. 2015 9:52:43)
IMG_1141.JPG (6. 3. 2015 9:52:48)
IMG_1143.JPG (6. 3. 2015 9:52:53)
IMG_1144.JPG (6. 3. 2015 9:52:59)
Zawartka.pdf (6. 3. 2015 9:32:32)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: