Úvod > Fakulta >

Univerzitná noc literatúry

Dátum: 15. 4. 2015
Čas začiatku: 17.30
Čas ukončenia: 22.00
Usporiadateľ: Filozofická fakulta
Miesto: Filozofická fakulta, Tajovského 40 a 51
Odborný gestor: Mgr. M. Kubealaková, PhD. a PaedDr. Z. Bariaková, PhD.
Hlavný cieľ: Zvýšiť záujem širokej verejnosti o čítanie kníh a o literatúru vo všeobecnosti.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:literatúra slovenská a svetová
Ďalšie informácieZažite atmosféru čítania na akademickej pôde a príďte na Univerzitnú noc literatúry, ktorá má po úspešnom nultom ročníku svoje pokračovanie! Aj tento rok pre Vás študenti a študentky Univerzity Mateja Bela chystajú nezabudnuteľné chvíle s literatúrou, kto
Web: http://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-slovenskej-literatury-a-literarnej-vedy/fotogaleria/univerzitna-noc-literatury/univerzitna-noc-literatury-2015.html
 
Kontaktná osoba
Meno: Martina Kubealaková
Titul: Mgr., PhD.
Organizácia: Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy
E-mail:
martina.kubealakova
Telefón: 048/4467334
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: