Úvod > Fakulta >

Prednáška: "Dane a miestne poplatky v cestovnom ruchu"

Prednášajúci: Ing. Michal Hornok,PhD. Finančné riaditeľstvo SR.
 
Dátum: 21. 4. 2015
Čas začiatku: 09:05
Čas ukončenia: 10:25
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - poslucháreň P 115 - hlavná budova
Odborný gestor: doc. Ing. Vanda Maráková, PhD.
Hlavný cieľ: -
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:-
Tematické okruhy:-
Ďalšie informácie-
 
Kontaktná osoba
Meno: Vanda Maráková
Titul: doc.,Ing.,PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
vanda.marakova
Telefón: 048/446 2178
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: