Úvod > Fakulta >

Prednáška: "Product development in tourism"

Prednášajúci: M.Sc.Christian Nordhorn - Catholic University Eichstätt - Ingolstadt,Germany
 
Dátum: 29. 4. 2015
Čas začiatku: 10:40
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - poslucháreň P7 - hlavná budova
Odborný gestor: doc. Ing. Vanda Maráková, PhD. , doc. Ing. Jana Kučerová, PhD.
Hlavný cieľ: -
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: anglický
Zhodnotenie:-
Tematické okruhy:-
Ďalšie informácie-
 
Kontaktná osoba
Meno: Vanda Maráková
Titul: doc.,Ing.,PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
vanda.marakova
Telefón: 048/446 2178
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: