Úvod > Fakulta >

Prednáška Mateja Dobríka: "CUBA mojimi očami."

Prednášajúci: Matej Dobrík - dlhoročný sprievodca a cestovateľ.
 
Dátum: 15. 4. 2015
Čas začiatku: 16:00
Čas ukončenia: 18:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - poslucháreň P1 - nová budova
Odborný gestor: Mgr. Janka Kubeková, PhD.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
 
Kontaktná osoba
Meno: Janka Kubeková
Titul: Mgr.,PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
janka.kubekova
Telefón: 048/446 2521
 
Fotogaléria
 
Zoznam priložených súborov

CUBA4.pdf (24. 3. 2015 14:57:23)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: