Úvod > Fakulta >

Exkurzia - BBSK

Dátum: 22. 4. 2015
Čas začiatku: 10:40
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Úrad BBSK Nám. SNP 23 Banská Bystrica
Odborný gestor: Ing. Jana Hícová
Hlavný cieľ: Fungovanie registratúry orgánu samosprávy
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Tematické okruhy:Administratívny manažment – korešpondencia
 
Kontaktná osoba
Meno: Jana Štrangfeldová
Titul: Ing,PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
jana.strangfeldova
Telefón: 048/4462316
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: