Úvod > Fakulta >

Exkurzia -Štátny archív Banská Bystrica

Dátum: 10. 4. 2015
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia: 11:40
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Štátny archív, Komenského, Banská Bystrica
Odborný gestor: p. Burkovská
Hlavný cieľ: Pokračovanie písomností z registratúry
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Tematické okruhy:Administratívny manažment – uloženie spisovej agendy
 
Kontaktná osoba
Meno: Jana Štrangfeldová
Titul: Ing.,PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
jana.strangfeldova
Telefón: 048/446 2316
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: