Úvod > Fakulta >

Exkurzia - DSS Banská Bystrica

Dátum: 20. 4. 2015
Čas začiatku: 07:30
Čas ukončenia: 08:50
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: DSS Strieborné námestie, Banská Bystrica
Odborný gestor: Ing. Katarína Luptáková
Hlavný cieľ: Činnosť domova sociálnych služieb
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Sociálne služby – zariadenie sociálnych služieb
 
Kontaktná osoba
Meno: Jana Štrangfeldová
Titul: Ing.,PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
jana.strangfeldova
Telefón: 048/446 2316
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: