Úvod > Fakulta >

Seminár „Konkurencieschopnosť v cestovnom ruchu“

Dátum: 27. 4. 2015
Čas začiatku: 09:30
Čas ukončenia: 17:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Hotel Lux, Banská Bystrica
Odborný gestor: EF UMB-KCR,Sekcia cestovného ruchu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Hlavný cieľ: Seminár je určený pre oblastné organizácie cestovného ruchu. Jeho cieľom je zodpovedať otázky:
·Čo znamená konkurencieschopnosť v cestovnom ruchu?
·Aké je postavenie cieľových miest cestovného ruchu
v konkurenčnom prostredí?
·Čo je možné urobiť pre zvýšenie
konkurencieschopnosti cieľových
miest cestovného ruchu?
Kategória: Seminár domáci (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
 
Kontaktná osoba
Meno: Kristína Pompurová
Titul: doc.,Ing.,PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB - KCRaSS Banská Bystrica
E-mail:
kristina.pompurova
Telefón: 048/446 2216
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: